Vyhledávání


Kontakt

Jaroslav Kalous

E-mail: jaroslav.kalous@gmail.com

Menežerský dikcionář

Menežérský dykcionář

Sedíte na mítinku, posloucháte šéfa a marně se snažíte pochopit, o čem ten dobrý člověk mluví? Černý Petr pro vás vytvořil speciální slovník manažerské češtiny, který přijde extra vhod všem nedávno povýšeným lopatám a dělnému lidu vůbec. Kéž vám toto skromné dílko pomůže lépe porozumět vaší korporaci a vašim drahým nadřízeným, kteří se stále snaží něco vám odkomunikovat, a vy ne a ne to pobrat!

Aut-of-d-box finking = originální, svěží nápad. Podřízení často mylně označují šéfovy nápady za koniny odtržené od reality. Ve skutečnosti se však jedná o aut-of-d-box finking, které pokazí teprve neschopnost realizačního týmu.

Autsórsing = způsob, jak se zbavit protivného realizačního týmu. Práce se vyvede ven za cenu mírného zvýšení nákladů a zpomalení procesů, aby se mohla o pár let později zase insórsovat.

Benčmárk = čerchovaná čára v grafu, kterou musíme překročit, aby byl bonus. Na konci roku lidi z finančního nenápadně přesunou benčmárk dolů, protože i oni jsou lidi a taky si potřebují vzít hypotéku na ten baráček v Nových Manažerovicích, Praha-východ.

Bonus = spolu s výplatou jeden z úplně marginálních důvodů, proč chodíme do práce. Hlavní důvody jsou samozřejmě touha po sebevzdělání, možnost potkat nové lidi a čelit zajímavým čelenžím.

Brejnstórming = mítink, při němž náčelník provádí rituální tance kolem flipčártu a ostatní na něj vrhají neotřelé nápady.

Čelenž = nikdo přesně neví, co to je, ale manažer tomu neustále úspěšně čelí a doufá, že vy budete čelit také. Zlaté pravidlo byznysu praví, že každý další rok přináší ještě víc čelenží než ten předchozí.

Čenž menedžment = propouštění.

Ekspektejšny = očekávání. Ekspektejšny musíte správně nasetovat, abyste manažera nezklamali a sobě tak nevytvořili zbytečnou čelenž.

Elajnment = radostné souznění duší v jednom názoru. Více viz Dr. J. Goebbels, Gesammelte Reden.

Fýdbek = způsob, jak hezky říct ošklivé věci a nezranit ničí city. V nejmenované energetické firmě používají dokonce zpětný fídbek, v překladu zřejmě bek fídbek. Když nám zákazník řekne, že se ten náš šmejd po týdnu rozpadl a že příště od nás něco koupí jen přes svou mrtvolu, citlivě podaný fídbek pro vedení může znít třeba takto: „Odezva je robustní, klienti proaktivně podporují vývoj produktu, spontánně zmiňují resell v dlouhodobém horizontu."

Flipčárt = kousek papíru v nadživotní velikosti, na který se při brejnstormingu zapisují vytryskávající moudra.

Folouap = opsat vybrejnstormované ekšn pojnts z flipčártů a rozeslat je po firmě s termíny jako "do Q2 2012", aby už po nich nikdo ani nevzdechl.

Funkcionalita = funkce. Populární amerikanismo-slovakismosvahilismus, který sice nemá absolutně žádné opodstatnění, ale některým připadá tak elegantní, že ho stále opakují.

Helpdesk = skupina lidí, kteří by vám určitě rozchodili zakouslý počítač, kdyby zrovna neměli dovolenou.

Leverydžovat = cool verze nudného slova „využít". Dobře leverydžovat se dá třeba už zmíněný autsórsing, čelenž nebo vůbec cokoli jiného, samozřejmě kromě helpdesku, který je přece na dovolené.

Majndset = hardwarová a softwarová konfigurace hlavy. Když máte nápad a nikomu kolem vás se nelíbí, neznamená to, že jste blbý - váš tým má jen špatně nastavený majndset.

Mapování procesů = běhání po firmě a malování složitých diagramů, na které se příští kvartál potichu zapomene. M. p. zabaví několik teoreticky založených lidí, kteří by jinak mohli v praxi natropit velké škody.

Nejoptimálnější = nejlepčejší. Pěkná ukázka tzv. manažerského superlativu: optimální, optimálnější, nejoptimálnější. Nejoptimálnější je vždycky ta šéfova varianta.

Optimalizace = propouštění.

Proaktivní = aktivní, ale o hodně fajnověji. Kdo není proaktivní, může být kdykoli autsórsován. Prvním proaktivním borcem v Čechách byl kolega Hujer, jen se to tehdy neumělo tak pojmenovat.

Synergie = abrakadabra. Univerzální zaklínadlo, od něhož se vždy čeká kouzelný a pozitivní efekt.

Systém = jakákoli, třeba i ta nejjednodušší věc, která má vypadat učeně a cool. Například sirka je zážehový a oxydizační systém, myš je taktilní kineticko-kontrolní systém a kancelářská židle je hýžďověstabilizační systém s rotační a lokomoční funkcionalitou.

Zprocesovat = protáhnout systémem (minimálně tím trávicím) a vrátit šéfovi udělané.