Vyhledávání


Kontakt

Jaroslav Kalous

E-mail: jaroslav.kalous@gmail.com

Publikace

 

PUBLIKACE

(1.1.15)

 

2015

            KALOUS, J. (2015) Vzdělávání. In LIŠKA, O. et al. Česko hledá budoucnost. V tisku.

 

2014

KALOUS, J. (2014) Interpretace výsledků statistiky. In: Hendl, J. (2014) Statistika v aplikacích. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0700-9

KALOUS, J. (2014) Kvalita života. Manuskript 48 s. Dostupné na https://www.jaroslav-kalous.cz/aktuality/

KALOUS, J. (2014) Rozvoj lidských zdrojů, rovný přístup a odměňování. Studijní text 38 s.

 

2013

KALOUS, J. (2013) STEEPLED Analysis for Education Leaders. In AKSU, M., SABANCI, A., AKSU, T. (eds.) Educational Leaders as Change Agents. Meeting an Uncertain Future, pp. 5 – 14. Ankara: Akdeniz University. ISBN 978-605-4483-15-0.

KALOUS, J. (2013) Význam dalšího vzdělávání v globalizované společnosti. In Sborník projektu Trénink lektorů zaměřených na práci se starší střední generací, s. 7 – 18. Tovačov: Střední škola řezbářská. ISBN 978-80-7408-077-7.

 

2012

KALOUS, J. (2012) Vzdělávání a globalizace. In Sporková, J. B. (ed.) Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách, s. 44 – 51. Sborník z projektu. Praha: VŠFS. ISBN 978-80-7408-061-6.

KALOUS, J. (2012) Profesní rozvoj učitelů - klíč k úspěšnosti vzdělávacích systémů.  In KOHNOVÁ, J. a kol. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání, s. 89 - 91. Praha: PedF UK. , ISBN 978-80-7290-625-3.

KALOUS, J. (2012) Step analýza managementu vzdělávání v ČR. In Sborník z 1. mezinárodní konference školského managementu, s. 14 – 20. Praha: PedF UK. ISBN 978-80-7290-602-4.

KALOUS, J. (2012) Vzdělávání v globalizovaném světě. In TROJAN, V. a kol. Pedagogický proces a jeho řízení, s. 21 – 40. Praha: PedF UK. , ISBN 978-80-7290-543-0.

KALOUS, J. (2012) Česko hledá budoucnost. Vzdělávání. Úvod do diskuse. Dostupné na https://ceskohledabudoucnost.cz/documents/Vzdelavani.pdf

KALOUS, J. (2012) Comparative analysis of secondary education quality assurance. Ashgabat: IBF.

KALOUS, J. (2012) Framework strategy of modernising secondary education in Turkmenistan. Ashgabat: IBF.

 

2011

KALOUS, J. (2011) Innovative Technologies in Teaching Social Sciences. In KAKALYÝEWA, N., HOJADURDYÝEWA, B. (eds.) Harmony of the National and Universal Values in the Epoch of New Revival, pp. 30 – 34. Asgabat: Turkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň “Ylym” nesirýaty.

KALOUS, J. (2011) Implementation of Modern Achievements of International Experience in Education as the Key Requirement for Modernisation of Educational System in Turkmenistan. In ASLANOWA, T. (ed.) Education in the Epoch of Great Revival, pp. 268 – 271. Asgabat: Turkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň “Ylym” nesirýaty.

KALOUS, J. (2011) Comparative analysis of education in Europe and Turkmenistan. Ashgabat: IBF.

 

2010

KALOUS, J. (2010) Why we are not sustainable (Thinking the unthinkable). In NOVÁČEK, P., SCHAUER, T. (eds.) Learning from the Futures, pp. 168 – 178. Olomouc: Palacký University. Dostupné na: https://www.clubofrome.at/archive/pdf/learning-from-the-futures-2010.pdf

KALOUS, J. (2010) Ministerstvo školství ignoruje školský zákon. Lidové noviny, 21.12.2010, s. 11.

KALOUS, J. (2010) Conceptions of national economic competitiveness. Turin: ETF.

KALOUS, J. (2010) National economic competitiveness and education policies and strategies in selected EU and ETF partner countries. Turin: ETF.

KALOUS, J. (2010) Potřeba tázání. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/08/jaroslav-kalous-opice-na-titaniku-1.html

KALOUS, J. (2010) Naše místo v časoprostoru. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/09/opice-na-titaniku-2-nase-misto-v.html

KALOUS, J. (2010) Naše místo v přírodě. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/09/opice-na-titaniku-3-nase-misto-v.html

KALOUS, J. (2010) Ke kořenům našeho chování. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/09/jaroslav-kalous-opice-na-titaniku-4-ke.html

KALOUS, J. (2010) Je nás moc. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/09/jaroslav-kalous-opice-na-titaniku-5-je.html

KALOUS, J. (2010) Gaia. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/10/jaroslav-kalous-opice-na-titaniku-6.html

KALOUS, J. (2010) Co nás řídí. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/10/jaroslav-kalous-opice-na-titaniku-7-co.html

KALOUS, J. (2010) Informační lavina. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/10/jaroslav-kalous-opice-na-titaniku-8.html

KALOUS, J. (2010) Tragédie obecní pastviny. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/10/jaroslav-kalous-9-opice-na-titaniku.html

KALOUS, J. (2010) Homogamie. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/10/jaroslav-kalous-10-opice-na-titaniku.html

KALOUS, J. (2010) Slepá ulička vývoje. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/10/jaroslav-kalous-11-opice-na-titaniku.html

KALOUS, J. (2010) Otevřená mysl. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/11/jaroslav-kalous-opice-na-titaniku-12.html

KALOUS, J. (2010) Bližní. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/11/jaroslav-kalous-opice-na-titaniku-13.html

KALOUS, J. (2010) Na laně. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/12/jaroslav-kalous-opice-na-titaniku-14-na.html

KALOUS, J. (2010) Čas. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/12/jaroslav-kalous-opice-na-titaniku-15.html

KALOUS, J. (2010) Láska. Dostupné na https://www.ucitelske-listy.cz/2010/12/jaroslav-kalous-opice-na-titaniku-16.html

KALOUS, J. (2010) Recenze publikace Prudký, L., Pabian, P., Šíma, K. (2010) České vysoké školství. Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989 – 2009. Praha“ Grada., Aula, Vol. 18, 2010, č. 3, s. 36 – 37.

 

2009

KALOUS, J.(2009) Transformace české společnosti, školství a vzdělávání po r. 1989. In PRŮCHA, J. (ed.). Pedagogická encyklopedie, s. 50-55. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-546-2.

KALOUS, J.(2009) Politické strany ve vztahu ke školám a vzdělávání. In PRŮCHA J. (ed.). Pedagogická encyklopedie, s. 336-340. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-546-2.

KALOUS, J.(2009) Česká vzdělávací politika. In PRŮCHA J. (ed.). Pedagogická encyklopedie, s. 539-544. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-546-2.

KALOUS, J.(2009) Teorie vzdělávací politiky. In PRŮCHA J. (ed.). Pedagogická encyklopedie,. s. 763-767. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-546-2.

STRAKOVÁ, J., VESELÝ, A., GREGER, D., KALOUS, J. et al. (2009) Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha). Analýza naplnění cílů v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání.Praha: Ministerstvo školství, mládeže a TĚLOVÝCHOVY. 42 s.

 

2008

KALOUS, J. (2008) Towards accountable governance of Ukrainian education. Thematic paper on modernizing education sector governance and management in Ukraine. EC project ―Support to the joint WB – EC Initiative on the Development of Human Capital for Economic Growth, Competitiveness and Innovation in Ukraine. Kiev: Ecorys.

 

2007

KALOUS, J., ŠTOČEK, J., VESELÝ, A. (eds.) (2007) Educational Policy Studies in the Czech Republic. The current state, theoretical and analytical approaches and possible development in an international context. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-024-6.

VESELÝ, A., KALOUS, J. (2007) Approaches to analysis and making of educational policy. In KALOUS, J., ŠTOČEK, J., VESELÝ, A. (eds.) Educational Policy Studies in the Czech Republic, s. 29 - 40. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-024-6.

KALOUS, J.: (2007) Actors in educational policy. In Kalous, J., Štoček, J., Veselý, A. (2007). (eds.) Educational Policy Studies in the Czech Republic. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-024-6.

KALOUS, J. (2007) Conceptualisation of the Learning Society in the Czech and Slovak Republics. In KUHN, M. (ed.) New Society Models for a New Millenium: The Learning Society in Europe and Beyond, pp. 253-270. New York: Peter Lang.

KALOUS, J. (2007) Formation of Multicultural Competencies within the Framework of Civic Education Competencies. In Odajnik, S.F., Vajler, O.P. (eds). 2007. Tolerantnist – osnova vzaemodii gromadjan v etnokulturnomu prostori chersonščini, pp. 45-47. Cherson: Oldi plus.

VESELÝ, A., KALOUS, J., NOVÁČEK, P. (2007) Prognózování veřejných politik . In Veselý, A., Nekola, M. (eds.) Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe, s. 273 - 290. Praha: SLON. ISBN 978-80-86429-75-5.

PATEROVÁ, H., VESELÝ, A., KALOUS, J., NEKOLA, M. (2007) Přijetí a implementace veřejné politiky. In Veselý, A., Nekola, M. (eds.) Analýza a tvorba veřejných politik - přístupy, metody a praxe, s. 311-336. Praha: SLON. ISBN 978-80-86429-75-5.

 

2006

Kalous, J., Veselý, A. (eds.) (2006) Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1260-7.

Kalous, J., Veselý, A. (eds.) (2006) Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. 80-246-1261-5.

Kalous, J., Veselý, A. (eds.) (2006) Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. 80-246-1262-3.

KALOUS, J. (2006) Aktéři vzdělávací politiky. In Kalous, J., Veselý, A. (eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky, s. 23-32. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1260-7.

KALOUS, J. (2006) Legislativa ve školství. In Kalous, J., Veselý, A. (eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky, s. 107-118. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1260-7.

KALOUS, J. (2006) Řízení, financování, participace. In Kalous, J., Veselý, A. (eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky, s. 131-142. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1260-7.

KALOUS, J., VESELÝ, A. (2006) Teorie a nástroje vzdělávací politiky. In Kalous, J., Veselý, A. (eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky, s. 5-6. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1260-7.

VESELÝ, A., KALOUS, J. (2006) Přístupy k analýze a tvorbě vzdělávací politiky. In Kalous, J., Veselý, A. (eds.) Teorie a nástroje vzdělávací politiky, s. 23 - 32. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1260-7.

KALOUS, J., VESELÝ, A. (2006) Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu.  In Kalous, J., Veselý, A. (eds) Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu, s. 5 – 6. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1261-5.

KALOUS, J., VESELÝ, A. (2006) Transformace české společnosti a výzvy společnosti vědění. In Kalous, J., Veselý, A. (eds) Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu, s. 23 – 32. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1261-5.

Kalous, J., Veselý, A. Vybrané problémy vzdělávací politiky. In Kalous, J., Veselý, A. (eds.) (2006) Vybrané problémy vzdělávací politiky, s. 5-6. Praha: Karolinum. 80-246-1262-3.

Kalous, J. (2006) Výsledky výzkumu jako výzvy pro vzdělávací politiku. In Matějů, P., Straková, J. (eds.): (Ne)rovné šance na vzdělání, s. 315-330. Praha: Academia. ISBN 80-200-1400-4.

Kalous, J. ,Veselý, A. (2006) The national context of tertiary education. In Šebková, H. (ed.). Tertiary education in the Czech Republic : Country background report for OECD thematic review of tertiary education,  s. 15-18. Prague: Centre for Higher Education Studies. ISBN 80-86302-37-7.

 

 

2005

VESELÝ, A., KALOUS, J. (2005) Creating knowledge society in Europe: The art of asking right quesions. In Potůček, M. (ed.) The Second Prague Workshop On Futures Studies Methodology, pp. 28-42. Praha: FSV UK.

KALOUS, J. (2005) Dealing with diversity: question of perspective. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management, pp. 30. Brno: MU.

KALOUS, J. (2005) Vzdělání, výzkum a vývoj : nutné podmínky rozvoje. Forum, 2005, roč. 2, s. 34-36. ISSN 1211-1724.

KALOUS, J. et al. (2005) Functional review of public administration of education sector in Bosnia and Herzegovina. 450 pp. Sarajevo: IBF and British Council.

VESELÝ, A., KALOUS, J., MARKOVÁ, J., VESEL8, M. (2005) Zmapování podpory začínajících pracovníků výzkumu (do 35 let) v ČR. Praha: Úřad vlády České republiky. 52 s.

 

2004

Veselý, A. , Kalous, J. Marková, J. (2004) Kultivace vědění v klíčový faktor produkce. Praha: CESES FSV UK.

Kalous, J. (2004) Globální problémy a sociální kapitál. In Kabele, J. et al. (ed) Rozvoj české společnosti v Evropské unii. I. Sociologie, Prognostika a správa. Praha: Matfyzpress.

Kalous, J. et al. (2004) Public Administration Reform Capacity-Building in the SAP Countries. Arcadis/SPAN.

 

2003

KALOUS, J. (2003) Co víme o budoucnosti. In Potůček, M. (ed.) Putování českou budoucností. Praha: Gutenberg. ISBN 80-86349-09-8.

VESELÝ, A., KALOUS, J., MARKOVÁ, J. (2003) Kultivace vědění v klíčový faktor produkce. In POTŮČEK, M. (ed.) Putování českou budoucností, s. 84 - 118. Praha: Gutenberg. ISBN 80-86349-09-8.

MAŠKOVÁ, M., FRIČ, P., JEŘÁBEK, H., KALOUS, J., VESELÝ, A. (2003) Životní strategie obyvatelstva ČR. In POTŮČEK, M. (ed.) Putování českou budoucností, s. 18-58. Praha: Gutenberg. ISBN 80-86349-09-8.

KALOUS, J. (2003) Důvěra ve společnosti. In Frič, P. a kol. Češi na cestě za svojí budoucností. Budoucnost a modernizace v postojích a očekáváních obyvatelstva. Praha: G plus G.

VESELÝ, A., KALOUS, J. (2003) Educational system and skills. In Potůček, M. (ed.) Human development report: Czech Republic 2003, s. 40-48. Praha: UNDP and Charles University. ISBN 80-86284-34-4.

VESELÝ, A., KALOUS, J. (2003) Vzdělávací systém a kompetence. In Potůček, M. (ed.) Zpráva o lidském rozvoji: Česká republika 2003, s. 37-44. Praha: UNDP a Karlova Univerzita. ISBN 80-86284-33-6.

KALOUS, J. et al. (2003)Vocational Education and Training Reform Policy: Albania. Turin, ETF.

KALOUS, J. (2003) Šest hříchů, které pášeme na našich dětech. Učitelské listy, Vol. 10, č. 10, s. 2-3.

2002

KALOUS, J. (2002) Důvěra v české společnosti. In Končelík, J., Köpplová, B., Prázová I. (eds.) Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii 2. Praha: Matfyzpress. ISBN 80-86732-00-2.

SEGETHOVÁ, J. VESELÝ, A., KALOUS, J. (2002) Česká republika na cestě ke společnosti vědění. In Končelík, J., Köpplová, B., Prázová, I. (eds.). Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii 3, s. 169-182. Praha: Matfyzpress, ISBN 80-86732-00-2.

KALOUS, J. (2002) Česká republika na cestě ke společnosti vědění? In Valenčík, R. (ed.): Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Bankovní akademie a.s.

KALOUS, J. (2002) Čí problém je stav našeho školství? Učitelské listy, Vol. 9, č. 4, s. 8.

FRIČ, P., JEŘÁBEK, H., KALOUS, J. MAŠKOVÁ, M., PRUDKÝ, L. (2002) Češi na cestě za vlastní budoucností : výzkumná zpráva. Praha : CESES.

 

2000

KALOUS, J. (2000) Máme vzdělávací zákon pro 21. století! Učitelské listy, Vol. 8, č. 2, s. 2.

KALOUS, J. (2000) Sociální koheze a další problémy politického kapitálu společnosti. Podkladová studie č. 8 k Strategii rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. Praha: NVF.

 

1999

Válková, J., Kalous, J. (1999) The Changing Face of Civic Education in the Czech Republic. In Torney-Purta, J., Schwille, J., Amadeo, J. (eds.): Civic Education Across Countries, s. 179 – 202. Amsterdam: IEA.

 

1998

Bacík, F., Kalous, J., Svoboda J., et al.(1998) Kapitoly ze školského managementu. 377 s. Praha: Karolinum.

 

1997

KALOUS, J. (1997) Teorie vzdělávací politiky. 96 s. Praha: ÚIV. ISBN 80-211-0247-0.

KALOUS, J. et al. (1997) Příprava řídících pracovníků ve školství. 150 s. Brno, CDVU MU.

Grootings, P., Kalous, J. (eds.) (1997) From Pilot Schools to Reform Strategy. Outputs of Programme Phare VET Reform. 468 s. Praha: Fragment. ISBN 80-7200-168-X.

Grootings, P., Kalous, J. (eds.) (1997) Od pilotních škol k reformní strategii. Výstupy programu Phare Reforma odborného vzdělávání. 400 s. Praha: Fragment. ISBN 80-7200-167-X.

Grootings, P., Kalous, J. Vzděláváním k prosperitě. Na cestě k učící se společnosti. In Grootings, P., Kalous, J. (eds.) (1997) Od pilotních škol k reformní strategii. Výstupy programu Phare Reforma odborného vzdělávání. 20s.. Praha: Fragment. ISBN 80-7200-167-X.

KALOUS, J. (1997) Innovation and reform: training in Central and Eastern European countries. Perspectives from the East. European. Journal for Vocational Training, Vol. 2, 1997, No. 11, pp.3–5.

KALOUS, j., GROOTINGS, P. (1997) VET Reform Policies in the Czech Republic: from solving the problems of the past to preparing for the future. European Journal of Education, Vol. 32,1997, No. 3, pp. 241 – 254.

KALOUS, J. (1997) Systém přípravy řídících pracovníků ve školství: Inspirace z Velké Británie. Pedagogika, 47, 1997, č. 3, s. 97 – 100.

 

1996

Kalous, J., Wieringen van F. (eds) (1996) Improving Educational Management. 183 s. De Lier: Academic Book Center. ISBN 90-5478-052-5.

KALOUS, J. (1996) Transition and transformation of education. In Kalous, J., Wieringen van F. (eds) (1996) Improving Educational Management, pp. 5 - 18. De Lier: Academic Book Center.

KALOUS, J. (1996) Nové horizonty – nové výzvy – nové úkoly. In CAUWENBERHE, van C., DOSTÁLOVÁ, R. (eds.) Nové horizonty občanské výchovy, s. 62 – 67. Praha: Porta linguarum.

KALOUS, J. (1996) Vzdělávací politika. Habilitační práce. 172 s. Praha: PedF UK.

 

1995

KALOUS, J. (1995) Vzdělávací politika. 12 s. Brno, CDVU MU.

Bacík, F., Kalous, J., Svoboda J., et al. (1995) Úvod do teorie a praxe školského managementu, 2 díly, 256 s. a 160 s. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-010-6 a ISBN 80-7184-025-4.

KALOUS, J. (1995) Vzdělávací politika. In Bacík, F., Kalous, J., Svoboda J., et al. (1995) Úvod do teorie a praxe školského managementu, 1. díl, s. 45 – 59. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-010-6

KALOUS, J. (1995) Školství a škola jako model demokratické společnosti. In Bacík, F., Kalous, J., Svoboda J., et al. (1995) Úvod do teorie a praxe školského managementu, 1. díl, s. 178 – 189. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-010-6.

KALOUS, J. (1995) Morálně-etické aspekty svobodné volby vzdělávacích cest. In Žegklitz, J. (ed.): Vzdělání a svoboda volby, s. 49 - 53. Praha: Občanský institut.

KALOUS, J. (1995) Hlavní problémy vzdělávací politiky České republiky v transformačním období. In Potůček, M., Purkrábek, M., Háva, P. a kol. Analýza událostí veřejné politiky v České republice, 1. Díl, s. 77 – 95. Praha: ISS FSV UK.

Kalous J., Svoboda J. (1995) K vysokoškolské přípravě řídících školských pracovníků. Alma Mater 5, 1995, č. 5 – 6, s. 320 - 327.

KALOUS, J. (1995) Aktuální problémy vzdělávací politiky v demokratickém právním řádu. Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední průmyslové školy. 36, 1995, č. 1, s. 1 - 5.

KALOUS, J. (1995) ARA – Anonymní rodičovská anketa: První výsledky. Porgazeen, 1, 1995, č. 3, s. 4.

KALOUS, J. (1995) Enirdem 95. Informatorium fakulty pedagogické UK, 1, 19995, č. 5, s. 4.

KALOUS, J. (1995) Národní zprávy o stavu vzdělávacího systému. Zahraniční zkušenosti a možnosti jejich využití v České republice. 34 s. Praha: ÚIV.

KALOUS, J. (1995) Report on the Vocational Education and Training System in the Czech Republic. 47 pp. Turin: ETF.

GROOTINGS, P., KALOUS, J. (1995) Evaluation of the Programme Vocational Education and Training Reform in the Czech Republic. 29 pp + annexes. Prague: EU Delegation.

 

1994

KALOUS, J. a kol. (1994) Rozvoj vzdělávací politiky. 104 s. Praha: Akademie J.A.Komenského.

KALOUS, J. (1994) République tchéque: La voie de l`autonomie. Éducation et Management, No 16 - Manager en Europe, Avril 1994, p. 45 - 46.

KALOUS, J. (1994) Education in the Czech Republic - Still at the Crossroads. East/West Education, 15, 1994, č. 1, s.43 - 48.

KALOUS, J. a kol. (1994) Rozvoj vzdělávací politiky. Analytická evaluační studie. 263 s. Praha: ÚVRŠ.

KALOUS, J. a kol. (1994) Distanční vzdělávání řídících pracovníků ve školství. 179 s. Praha: ÚVRŠ.

KALOUS, J. (1994) Vzdělávací politika a její aktéři v demokratické společnosti. Dizertační práce. 106 s. Praha: PedF UK.

 

1993

KALOUS, J. a kol. (1993) Analýza současného stavu našeho školství. Rozbor stavu za poslední tři roky v rozhodujících oblastech. 216 s. Praha: ÚVRŠ PedF UK.

KALOUS, J. a kol. (1993) Atestace řídících pracovníků ve školství. 70 s. Praha: ÚVRŠ PedF UK.

KALOUS, J. a kol. (1993) Analýza úrovně připravenosti řídících pracovníků na profesionální výkon řídících činností ve školství. 163 s. + přílohy. Praha: ÚVRŠ PedF UK.

KALOUS, J. (1993) Globální změny ve vzdělávání. In Sborník příspěvků z konference Vzdelávanie pre 21. Storočie: reflexia problémov a perspektív. Bratislava: PedF University Komenského.

KALOUS, J. (1993) Školská politika v České republice po roce 1989. Pedagogika, 43, 1993, č. 3, s. 235 - 239.

KALOUS, J. (1993) Jaké jsou perspektivy dalšího vzdělávání učitelů. Učitelské noviny, 96, 1993, č. 5, s. 1.

KALOUS, J. (1993) Hledání a nalézání. O pedagogickém výzkumu a jeho vztahu k praxi. Učitelské noviny, 96, 1993, č. 25, s. 3.

KALOUS, J. (1993) Slovenský návrh je lepší. Lidové noviny, 6, 9.4.1993, s. 9.

1992

KALOUS, J., KLEŇHA, V., KOVAŘOVIC, J., HLAVÁČEK, A., MEZERA, A. (1992) Autonomní škola a ministerstvo školství. Zpráva o strategiích inovace českého vzdělávacího systému a hlavních důsledcích pro organizaci školství. Praha: MŠMT.

KALOUS, J. (1992) Konec vedoucí úlohy státu ve výchově. Lidové noviny, 5, 1992, č.35, s. 9.

KALOUS, J. (1992) O české školské politice. Čtyři obrazy a jedna úvaha. Noviny, 14.4.1992, s. 9.

KALOUS, J., HAUSENBLAS, O., SOUČEK, D. (1992) Předvolební bilance školské reformy. Prostor, 30.5.1992, s. 9.

 

1991

KALOUS, J. (1991) Prolegomenna ke každé příští školské reformě. 19 s. In KOTÁSEK, J. a kol. Budoucnost vzdělání a školství v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocující se Evropě. Soubor expertních studií. Praha: PedF UK.

KALOUS, J. (1991) Na cestě poznání I. Potřeba tázání, Cesta poznání, Sami. VV - nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, 1, 1990/1991, č. 5, s. 115 – 116.

KALOUS, J. (1991) Na cestě poznání II. Paradigmata, Předmětné myšlení, Cogito ergo sum?, Pozorujte vlastní mysl! VV - nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, 1, 1990/1991, č. 6, s. 137 – 139.

KALOUS, J. (1991) Na cestě poznání III. Transcendence, Paradoxy sdělování, Pojď do otevřena, příteli. VV - nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, 1, 1990/1991, č. 7, s. 163 – 164.

KALOUS, J. (1991) Na cestě poznání IV. Cesta z homogamie, Komunikace není snadná. VV - nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, 1, 1990/1991, č. 8, s. 185 – 186.

KALOUS, J. (1991) Na cestě poznání V. Já a ti druzí, Na laně. VV - nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, 1, 1990/1991, č. 9, s. 209 – 210.

KALOUS, J. (1991) Na cestě poznání VI. Smrt a etika., U konce tázání. VV - nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, 1, 1990/1991, č. 10, s. 232 – 234.

KALOUS, J. (1991) Únor na ministerstvu. Učitelské noviny, 94, 1991, č. 11, s. 2.

KALOUS, J. (1991) Otevřou se v září školy? Učitelské noviny, 94, 1991, č. 23, s. 1.

KALOUS, J. (1991) Faktografie k připravované školské reformě. Učitelské noviny, 94, 1991, č. 42, s. 2.

KALOUS, J. (1991) Demokracie - nutný předpoklad úspěchu příští školské reformy. Učitelské noviny, 94, 1991, č. 45, s. 8.

KALOUS, J. (1991) Děsí mě ... Lidové noviny, 4, 1991, č. 30, s. 1.

KALOUS, J. (1991) Ani korunu do školství. Lidové noviny, 4, 1991, č. 56, s. 1.

KALOUS, J. (1991) Tlak správným směrem. Co doporučují našemu školství zahraniční experti. Red. R. Kvačková. Lidové noviny, 4, 1991, č. 106, s. 11.

KALOUS, J. (1991) Slovenské školství vzorem českému? Lidové noviny, 4, 1991, č.227, s. 3.

 

1990

KALOUS, J. (1990) Školství a Občanské fórum. VV - nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, 1, 1990/1991, č. 1, s. 7-9.

KALOUS, J. (1990) Potřebujeme pedagogický výzkum? VV - nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, 1990/1991, č. 4, s. 54-57.

KALOUS, J. (1990) Pedagogický výzkum. Učitelské noviny, 93, 1990, č. 7, s. 1.

KALOUS, J. (1990) Školství ve volebních programech. Občanské fórum. Učitelské noviny, 93, 1990, č. 21, s. 6.

KALOUS, J. (1990) Postřehy přímo od pramene. Jak vidí perspektivu resortu vedoucí školské komise KC OF. Učitelské noviny, 93, 1990, č. 22, s. 3.

KALOUS, J. (1990) Jak se vypořádat s kritikem. Učitelské noviny, 93, 1990, č. 23, s. 11.

KALOUS, J. (1990) Měsíc na ministerstvu. Učitelské noviny, 93, 1990, č. 29, s. 2.

KALOUS, J. (1990) Září na ministerstvu. Učitelské noviny, 93, 1990, č. 33, s. 2.

KALOUS, J. (1990) Říjen na ministerstvu. Učitelské noviny, 93, 1990, č. 38, s. 2.

KALOUS, J. (1990) Společně sdílené starosti. Red. J. Frey. Učitelské noviny, 93, 1990, č. 39, s. 2.

KALOUS, J. (1990) Listopad na ministerstvu. Učitelské noviny, 93, 1990, č. 42, s. 2.

KALOUS, J. (1990) O resortním výzkumu. Úvod k veřejné diskusi o budoucnosti šesti ústavů. Učitelské noviny, 93, 1990, č. 43, s. 7.

KALOUS, J. (1990) Prosinec na ministerstvu. Učitelské noviny, 93, 1990, č. 46, s. 2.

KALOUS, J. (1990) Ministerstvo školství 4 měsíce po revoluci. Fórum, 1, 1990, č. 10, s. 9.

KALOUS, J. (1990) Jak dál s nomenklaturou? Lidové noviny, 3, 1990, č. 1, s. 7.

KALOUS, J. (1990) Služba místo privilegia. Red. D. Proboštová. Lidové noviny, 3, 1990, č. 190, s. 16.

 

1989

KALOUS, J. (1989) Je třeba bít na poplach. In Rozvoj a zkvalitnění československé výchovně vzdělávací soustavy, s. 163-164. Praha: PÚ JAK ČSAV.

KALOUS, J. (1989) Statistikulace. Vesmír, Vol. 68, 1989, š. 7, s. 404 – 406.

KALOUS, J. (1989) Krize jako cíl (Bezkrizový život a jeho psychoterapeutické zpracování). Psychoterapeutické sešity, 1989, š. 33, s. 27 – 31.

NOVÁK, Z., KALOUS, J. (1989) Test volných slovních asociací jako test školních znalostí. Pedagogika, Vol. 39, 1989, č. 4, s. 431 – 445.

HLADÍKOVÁ, J., JANDA, J., KALOUS, J., KASAL, P. (1989) Lékař a počítač. 30. Posuzování času., různé pohledy na týž problém. Československá pediatrie, Vol. 44, 1989, č. 6, s. 352 – 355.

KALOUS, J. (1989) Počítače a vzdělání – koncepce a perspektivy. Bulletin INORGA, 1989, č. 6.

KALOUS, J. (1989) Editorial – Tak co především? VV - nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, 1989, č. 2, s. 1.

KALOUS, J. (1989) Nad závěry 13. zasedání ÚV KSČ. VV - nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, 1989, č. 2, s. 18.

KALOUS, J. (1989) Příspěvek k Analýze. VV - nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, 1989, č. 2, s. 19-32.

KALOUS, J. (1989) Z požadavků na našeho vysokoškoláka. VV - nezávislá revue pro výchovu a vzdělání, 1989, č. 2, s. 38-41.

KALOUS, J. (1989) Nepříjemné srovnání. Výber ze svetovej a československej tlače, 22, 1989, č. 4, s. 11.

 

1988

KALOUS, J. (1988) Psychoterapie, změna a čas. Psychoterapeutické sešity, 1988, č. 23, s. 18 – 19.

BOTLÍK, O., KALOUS, J., ŠTEFFL, O. (1988) Matematika na gymnáziích. Příspěvek ve sborníku. Praha: VÚIS.

KALOUS, J. (1988) Druhá půlka žebříčku. Československo a svět: nepotěšitelné srovnání úrovně vzdělání. Mladá fronta, 44, 1988, 23.11., s. 3.

 

1987

KALOUS, J. (1987) Na cestě poznání. Strojopis 106 s. Praha.

 

1985

ECKSCHLAGER, T., KALOUS, J., KASAL, P., ŠIKUT, M. (1985) Evaluation of the Reliability of Data in the Clinical Decision Analysis. In Medical Decision Making: Diagnostic Strategies and Expert Systems, pp. 331 - 334. Amsterdam: North-Holland.

 

1984

KALOUS, J. (1984) Sekundární analýza jako výzkumná metoda. Psychologie v ekonomické praxi, Vol. 19, 1984, č. 3, s. 99 – 102.

KALOUS, J., KALOUSOVÁ, L., ZICHA, Z. (1984) Výzkum nových forem a metod zacházení s mravně narušenou mládeží. Výzkumná zpráva. 266 s. Praha: VÚK při GP ČSSR.

 

1983

KALOUS, J. (1983) Průvodce přípravou empirického výzkumu pro pedagogy a psychology. 72 s. Praha: PÚ JAK ČSAV.

KALOUS, J. (1983) Užití statistiky v pedagogickém výzkumu. In SKALKOVÁ, J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu, s. 169 – 183. Praha: SPN (druhé doplněné vydání 1985).

ZICHA, Z., KALOUS, J., (1983) Hodnocení efektivnosti výchovných ústavů. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Vol. 18, 1983, č. 1, s. 47 – 56.

KALOUS, J. (1983) Mezinárodní seminář o analýze dat ve společenských vědách. Pedagogika, Vol. 33, 1983, č. 5, s. 618 – 619.

 

1982

KALOUSOVÁ, L., KALOUS, J., (1982) Nové přístupy k zacházení s delikventy v zahraničí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Vol. 17, 1982, č. 4, s. 303 – 310.

KALOUS, J. (1982) Kristova léta (Pokus o dílčí bilanci). Strojopis 58 s. Praha.

 

1981

KALOUS, J. (1981) Přístupnost primárních dat psychologických výzkumů. Československá psychologie, Vol. 25, 1981, č. 5, s. 462 – 465.

KALOUS, J. (1981) Československá psychologie očima statistika. Československá psychologie, Vol. 25, 1981, č. 6, s. 539 – 552.

HIRŠL, M., KALOUS, J., MALICKÁ, L. (1981) Životní podmínky domácností v pásmu sociální potřebnosti v ČSSR v roce 1982. Koncepční a metodologická studie. 115 s. Praha: ČSVÚPSV.

 

1980

ROLLOVÁ, V., JAROŠ, J., HABERLOVÁ, V., KALOUS, J., (1980) Tvorba a dynamika profesionálních struktur v ČSSR v podmínkách vědeckotechnické revoluce. Výzkumná zpráva. 135 s. Praha: ČSVÚPSV.

KALOUS, J., ZICHA, Z. (1980) Kybernetika a převýchovný systém. In Speciálně pedagogické pojetí převýchovného systému, s. 19 – 23. Ústí nad Labem: KPÚ.

 

1979

HABERLOVÁ, V., JAROŠ, J., KALOUS, J., ROLLOVÁ, V. (1979) Profese v procesech přeměn v současném období vědeckotechnické revoluce v ČSSR. Výzkumná zpráva. Praha: ČSVÚPSV.

 

1978

KALOUS, J. (1978) Klíčové psychometrické problémy v současné teorii testů. Československá psychologie, Vol. 22, 1978, č. 4, s. 351 – 366.

 

1976

ZEZULKA, K., KALOUS, J., (1976) ANIM – dotazník pro zjišťování adaptability nemocných po infarktu myokardu. Československá psychologie, Vol. 20, 1976, č. 6, s. 533 – 539.

JANKOVSKÝ, Z., KALOUS, J. PIXA, A. (1976) Stanovení psychologických prediktorů úspěšnosti operátora radiolokátoru. Výzkumná zpráva. 112 s. Praha: Ústav leteckého zdravotnictví.

CIBULEC, J., HRABAL, V. jun., KALOUS, J., KRISLOVÁ, M., ZÁMEČNÍKI, O. (1976) Validizační studie metodiky AUT. Výzkumná zpráva. 231 s. Praha: ÚLPP ÚVN.

 

1975

HRABAL, V. jun., KALOUS, J., KRISLOVÁ, M., ŠTURMA, A. (1975) Pokus o analýzu změn v osobnostních rysech u příslušníků ČSLA postižených ischemickou chorobou. Vojenské zdravotnické listy, vol. 44, 1975, č. 2, s. 81 83.

1972

            KALOUS, J. (1972) Kontinuální teorie množin. Diplomová práce. Praha: MFF UK.