Vyhledávání


Kontakt

Jaroslav Kalous

E-mail: jaroslav.kalous@gmail.com

Mrtvý kůň

Přísloví Indiánů z kmene Dakotů: „Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!“

Nicméně v osobním i profesionálním životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat. Uvádíme některé z nejoblíbenějších:

Ø obstaráme si větší bič

Ø vyměníme jezdce

Ø říkáme: „Vždyť ten kůň vždycky jezdil...“

Ø založíme pracovní skupinu pro analýzu koně

Ø navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních

Ø zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni

Ø vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně

Ø založíme výcvikový kurs, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních

Ø vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní

Ø upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý

Ø zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni

Ø zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně lépe táhlo

Ø prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něm ještě nedalo jezdit

Ø uvolníme dodatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně

Ø vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci

Ø zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji

Ø rozjedeme reklamní kampaň, že náš kůň je „lépe, rychleji a levněji“ mrtvý než ostatní mrtví koně

Ø založíme kroužek kvality (centrum excelence), abychom našli uplatnění pro mrtvé koně

Ø přepracujeme výkonové parametry pro koně

Ø zřídíme nákladové středisko pro mrtvé koně

Ø nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm

Ø nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami

Ø restrukturalizujeme stáj

Ø zdvojnásobíme příděly krmení

Ø prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem

Ø povýšíme jezdce

Ø budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli

Ø sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne...